• Μικρό ιστορικό
  • image
  • Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
  • image
Previous Next
 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ:

 

Ανακοινώσεις

  • 1
  • 2
Prev Next

Χαῖρε, ὢ χαίρε, Ἐλευθεριά! Ὁ Ἀγώνας τοῦ …

27-07-2021 Hits:2099 ΝΕΑ  - avatar

Χαῖρε, ὢ χαίρε, Ἐλευθεριά! Ὁ Ἀγώνας τοῦ 1821 στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ξένη Ποίηση

    26/07/2021 ΜΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Υπάρχουν εκδόσεις των οποίων η αξία επιβάλλεται με τόσο βαρυσήμαντο τρόπο, που η παρουσίασή τους είναι καταδικασμένη εκ των προτέρων να μοιάζει με αδύναμο φως ηλεκτρικό που ανάβει...

Read more

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ…

30-11--0001 Hits:15682 ΝΕΑ  - avatar

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ   17. Τὰ λευκὰ καὶ τὰ μαῦρα. Ὁ ποιητὴς Λορέντζος Μαβίλης  Εἰσαγωγὴ - ἀνθολόγηση Ἄντεια Φραντζῆ 16. Κάθεται μοναχὸς ὁ διπλὸς τοῦτος ἄνθρωπος. Ἡ Ποιήτρια Ζωὴ Καρέλλη Εἰσαγωγὴ -...

Read more

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Today42
Yesterday100
This week249

Who Is Online

4
Online

27 Οκτωβρίου 2021

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EPTlogo m

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ 1821

Ολοκλήρωση της Διάθεσης 200 τόμων Ανθολογίας 1821 Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος

 

Τετάρτη 7 Ἀπριλίου 2021

«Οἱ ποιητικὲς γενιὲς καὶ ἡ στάση τους ἀπέναντι στὴν Ἱστορία: τὸ παράδειγμα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴ νεοελληνικὴ ποίηση τοῦ 20οῦ αἰῶνος»

Ἀθανάσιος Β. Γαλανάκης


 

         Γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν σύνδεση τῆς ποίησης μὲ τὴν κοινωνία τὸ Ἵδρυμα «Τάκης Σινόπουλος» ἔχει ὀργανώσει εὐθὺς μετὰ ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του σειρὰ ἐτήσιων ἐκδηλώσεων μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Ποίηση: Λόγος καὶ Τέχνη». Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν τὸ 2001 καὶ πραγματοποιήθηκαν σὲ συνεργασία μὲ ἄλλους πολιτιστικοὺς ὀργανισμούς, καὶ κυρίως μὲ τὸν Ἰωνικὸ Σύνδεσμο, συμπλήρωσαν ἤδη συνεχῆ εκοσαετῆ παρουσία.

          Πρόθεση τοῦ Ἱδρύματος εἶναι  νὰ ὑπηρετήσει τοὺς καταστατικοὺς σκοπούς του ποὺ εἶναι ἡ μελέτη τῆς νεοελληνικῆς ποίησης καὶ ἡ σύνδεσή της μὲ τὴν κοινωνία. Οἱ ἐτήσιοι κύκλοι συνιστοῦν σειρὲς καλλιτεχνικῶν καὶ ἐπιμορφωτικῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες ὑλοποιήθηκαν μὲ τὴ μορφὴ ἀπαγγελιῶν, εἰσηγήσεων, ἀνοιχτῶν διαλέξεων καὶ συζητήσεων, ἐνίοτε ὅμως καὶ μὲ τὴ μορφὴ σεμιναρίων, στὸ πλαίσιο τῶν ὁποίων δόθηκαν ἐρεθίσματα γιὰ τὴ μελέτη ζητημάτων ποὺ συμβάλλουν σὲ μία σύγχρονη καὶ ἐνημερωμένη ἀνάγνωση τῆς ποίησης ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη  κατανόηση  τοῦ ποιητικοῦ φαινομένου. Γιὰ νὰ ὑπηρετηθεῖ ἡ δισυπόστατη λειτουργία  τῆς Ποίησης ὡς Λόγου καὶ ὡς Τέχνης καί, ταυτόχρονα, τῆς ποίησης ὡς ἐρευνητικοῦ καὶ ἑρμηνευτικοῦ ἀντικειμένου τοῦ Λόγου γιὰ τὴν Τέχνη τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν κύκλων προσέγγισε τὶς γλωσσικὲς καὶ αἰσθητικὲς ἔρευνες, περιλαμβανομένης τῆς θεωρίας τῆς λογοτεχνίας καὶ τῶν ἔμπρακτων κριτικῶν τῆς προσεγγίσεως, καθὼς καὶ τῶν καλλιτεχνικῶν ρευμάτων, σὲ ὅλη τὴν ἱστορική τους διαδρομή, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴ μοντέρνα ποίηση καὶ εἰδικότερα στὸ νεοελληνικό της παράδειγμα. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ ἔγινε ἡ μελέτη τοῦ ἔργου σημαντικῶν καὶ ἀξιόλογων ἑλλήνων ποιητῶν. Τὸ «ἔργο αὐτό» ὑπῆρξε πρωταρχικὸ μέλημα αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων καὶ συνόδευσε καθαρά, ὁλόκληρη τὴν εκοσαετία  2001-2021, ὅλους τους κύκλους ἐκδηλώσεων.

τήσιοι Κύκλοι: Ποίηση Λόγος καὶ Τέχνη 

Πρῶτος Κύκλος 2001 - 2002. Θεωρίες τῆς Λογοτεχνίας τοῦ 

* Δεύτερος Κύκλος 2003 - 2004. Ματις στὴ Νεώτερη λληνικὴ Ποίηση (1930-1960). Πρόσωπα καὶ Θέματα.

* Τρίτος Κύκλος 2004 - 2005. Ποίηση καὶ στορία (1940-1974).

* Τέταρτος Κύκλος 2005 - 2006. ντεκα σύγχρονοι λληνες ποιητς μιλον γιὰ τν ποίηση καὶ διαβάζουν ποιήματά τους.

* Πέμπτος Κύκλος 2006-2007. Δέκα λληνες ποιητς διαβάζουν ποιήματά τους καὶ συνομιλον γιὰ τν ποίησή τους μὲ λλους ποιητές, κριτικος καὶ τὸ κοινό.

κτος Κύκλος 2007 - 2008. «Ὁ Σολωμς Σήμερα» κα«Δεκαπέντε Μαθήματα γιτν Διονύσιο Σολωμό».

βδομος Κύκλος 2008-2009. Ἡ ποίηση σὲ δώδεκα λογοτεχνικπεριοδικ.

γδοος Κύκλος 2009-2010. Ποιητς στν θόνη.

νατος Κύκλος 2010-2011. Μουσική καί ποίηση. πό τόν ρωτόκριτο ως σήμερα.

* Δέκατος Κύκλος 2011-2012. Νέοι ποιητές διαβάζουν ποιήματά τους.

νδέκατος Κύκλος 2012-2013. Δώδεκα Ποιητς το 20ο Αώνα.

*Δωδέκατος Κύκλος 2013-2014. Ἕντεκα ποιητὲς τοῦ 20ου Αἰώνα. Δεύτερη Σειρὰ.

*Δέκατος Τρίτος Κύκλος 2014-2015. Δύο αἰῶνες λληνικς ποίησης.

*Δέκατος Τέταρτος Κύκλος 2015-2016Δύο αἰῶνες Ἑλληνικῆς ποίησης. Δεύτερη Σειρὰ.

*Δέκατος Πέμτος Κύκλος 2016-2017. Δυὸ αἰῶνες ἑλληνικῆς ποίησης. Σειρὰ τρίτη.

*Δέκατος Ἕκτος Kύκλος 2017-2018. Ποιητὲς τοῦ καιροῦ μας μιλᾶνε γιὰ τὴν ποιητικὴ τέχνη καὶ τὴν ποίησή τους.

Δέκατος Ἕβδομος Κύκλος 2018-2019. Νέα Ἰωνία – Πόλη τῆς Ποίησης.

Δέκατος Ὄγδοος Κύκλος 2019-2020. Ἡ Ποίηση τοῦ Ἀγωνιζόμενου Ἔθνους (1821-1974) * Σειρά Πρώτη * Ἐθνικοὶ Ἀγῶνες καὶ Ποίηση (1832-1974).

Δέκατος Ἔνατος Κύκλος 2020-2021.  Ἡ Ποίηση τοῦ Ἀγωνιζόμενου Ἔθνους (1821-1974)* Σειρά Δεύτερη 2020-2021 * Ὁ Ἀγώνας τοῦ 1821 στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ξένη Ποίηση.

 

 

 

 

 

 

 

 
Design by infolib
Design by : infolib.