• Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
  • image
  • image
  • Μικρό ιστορικό
Previous Next
 

Ανακοινώσεις

  • 1
  • 2
Prev Next

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ…

20-12-2016 Hits:9404 ΝΕΑ Noula Koukidou - avatar Noula Koukidou

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ   16. Κάθεται μοναχὸς ὁ διπλὸς τοῦτος ἄνθρωπος. Ἡ Ποιήτρια Ζωὴ Καρέλλη Εἰσαγωγὴ - ἀνθολόγηση Θεώνη Κοτίνη       15. «Ἕνας στρατευμένος τῆς ζωῆς». Ὁ ποιητὴς Τίτος Πατρίκιος Εἰσαγωγὴ - ἀνθολόγησηΓιῶργος Χ...

Read more

Τα Τετράδια του Ελπήνορα 5

20-11-2013 Hits:11404 ΝΕΑ Super User - avatar Super User

Τα Τετράδια του Ελπήνορα 5

     ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΠΗΝΟΡΑ     Κυκλοφόρησε τὸ 5ο τεῦχος τῶν Τετραδίων τοῦ Ἐλπήνορα, ἐτήσιο περιοδικὸ ποίησης τοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ Ἱδρύματος Τάκης Σινόπουλος. Στὴν ὕλη τοῦ περιλαμβάνονται ποιήματα νέων ποιητῶν καὶ μεταφράσεις ποιημάτων.         

Read more

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Today64
Yesterday82
This week146

Who Is Online

1
Online

19 Ιανουαρίου 2021

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EPTlogo m

      Σύμφωνα μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα τοῦ 1997 ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 805/Β/ἄρ. φύλλου 71, 5 Φέβ. 1997) ἔγινε ἡ ἔγκριση τῆς σύστασης τοῦ κοινωφελοῦς ἱδρύματος μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ» καὶ ἡ κύρωση τοῦ ὀργανισμοῦ αὐτοῦ.
      Μὲ τὸ ἴδιο Προεδρικὸ Διάταγμα ὁρίζονται οἱ σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος ὅπως καὶ οἱ τρόποι ἐπίτευξής τους. «Σκοπὸς τοῦ ἱδρύματος εἶναι ἡ μελέτη τῆς νεοελληνικῆς ποίησης -καὶ ἰδιαίτερα τῆς νεωτερικῆς στὴν ὁποία ὁ Τάκης Σινόπουλος ἐθήτευσε- καὶ ἡ σύνδεσή του μὲ τὴν κοινωνία.
        Ὁ σκοπὸς αὐτὸς θὰ ἐπιτευχθεῖ ἰδίως: α) μὲ τὴ δημιουργία μουσείου καὶ πνευματικοῦ κέντρου ἀφιερωμένων στὴ μνήμη τοῦ ποιητῆ Τάκη Σινόπουλου, β) μὲ τὴ δημιουργία εἰδικῆς βιβλιοθήκης-σπουδαστηρίου νεοελληνικῆς καὶ εἰδικότερα νεωτερικῆς ποίησης, γ) μὲ τὴ δημιουργία ἀρχείου χειρογράφων, ἠχογραφήσεων καὶ μαγνητοσκοπήσεων συγχρόνων ποιητῶν, ε) μὲ τὴν καθιέρωση ἐτήσιων βραβείων, στ) μὲ τὴ συνεργασία μὲ ἄλλα ἀνάλογα νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ζ) μὲ τὴν ἔκδοση πρωτοτύπων ἐργασιῶν ποὺ θὰ ἔχουν ὡς θέμα τοὺς τὴ νεοελληνικὴ καὶ ἰδιαίτερα τὴ νεωτερικὴ ποίηση, η) μὲ τὴν ἔκδοση ἐτήσιου βιβλιογραφικοῦ δελτίου καὶ θ) μὲ ἄλλη δραστηριότητα ποὺ θὰ ἐξυπηρετεῖ τὸ σκοπὸ τοῦ Ἱδρύματος.

 
Design by infolib
Design by : infolib.