• Μικρό ιστορικό
  • image
  • image
  • Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
Previous Next
 

 

 


Thomaidou site

 


 

Δέσποινα Θωμαΐδου

Ἡ Δέσποινα Θωμαΐδου εἶναι διπλωματοῦχος Πολιτικὸς Μηχανικὸς M.Sc ΕΜΠ. Εἶναι ἀπόφοιτός της σχολῆς Πολιτικῶν Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου καὶ κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος εἰδίκευσης στὸν Τομέα τῆς Ἐδαφομηχανικῆς καὶ τῶν Θεμελιώσεων καὶ στὸ Νέο Ἀντισεισμικὸ Κανονισμό. Εἶναι μέλος τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος (Τ.Ε.Ε.) ἀπὸ τὸ 1991. Ἐπίσης ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ 1ο Λύκειο καὶ τὸ 1ο Γυμνάσιο Νέας Ἰωνίας.

Ἀπὸ τὸ 1991 ἵδρυσε καὶ διατηρεῖ Τεχνικὸ Γραφεῖο Μελετῶν - Κατασκευῶν στὴ Νέα Ἰωνία.

Κατὰ τὸ παρελθὸν διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κέντρου Βρεφονηπιακῆς Ἀγωγῆς Νέας Ἰωνίας, Ἀντιδήμαρχος Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν στὸ Δῆμο Νέας Ἰωνίας, Ἀντιπρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἐπιχείρησης Ἔργων καὶ Ἀνάπτυξης Νέας Ἰωνίας, Ἀντιδήμαρχος Γεωτεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ Πρασίνου στὸ Δῆμο Νέας Ἰωνίας, Δημοτικὴ Σύμβουλος μὲ τὴν παράταξη ΙΩΝΙΑ-ΝΕΑ ΑΠΟΨΗ.

Γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴ Νέα Ἰωνία ἀπὸ Μικρασιάτες γονεῖς καὶ εἶναι ἀπόφοιτός του ἱστορικοῦ 4ου  Δημοτικοῦ Σχ

 
Design by infolib
Design by : infolib.