• Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
  • Μικρό ιστορικό
  • image
  • image
Previous Next
 

Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ μὲ τὴ σύστασή του ἀπὸ τὸν Δῆμο Νέας Ἰωνίας τὸ 1995.

Πυρήνα τῆς συλλογῆς τῶν βιβλίων ἀποτελεῖ ἕνα μέρος τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης τοῦ ποιητῆ. Τὰ ὑπόλοιπα βιβλία τοῦ τὰ εἶχε δωρίσει ἐν ζωῇ στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἀρχείου τοῦ βρίσκεται στὴ Γεννάδιο Βιβλιοθήκη.

Σήμερα ἡ συμπλήρωση τῆς συλλογῆς γίνεται μὲ ἀγορὲς βιβλίων σχετικῶν πάντα μὲ τὴν ποίηση (θεωρίας, μελέτης καὶ κριτικῆς της ποίησης, ποιητικὲς ἀνθολογίες, συλλογὲς ξένων καὶ ἑλλήνων ποιητῶν), σύγχρονων λογοτεχνικῶν περιοδικῶν (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε: Alloglotta, Athens Review of Books, Litteraterra, Poetix, Ἀλήθεια, Δέκατα, Δέντρο, Διαβάζω, Ἐμβόλιμον, Ἐντευκτήριο, Κ, Κουκούτσι, Λυχνάρι, Μανδραγόρας, Νέα Ἑστία, Νέος Ἑρμῆς, Ὁδὸς Πανός, Ὀροπέδιο, Παρέμβαση, Πλανόδιον, Ποίηση, Ποιητικά, Ποιητική, Πόρφυρας) καὶ ἀπὸ δωρεὲς ποιητικῶν συλλογῶν.

Ἡ βιβλιοθήκη λόγω τοῦ εἰδικοῦ χαρακτήρα της καὶ τοῦ σπάνιου ὑλικοῦ της δὲν εἶναι δανειστική. Εἶναι ἀνοιχτὴ γιὰ τὸ κοινό, μπορεῖ κανεὶς νὰ μελετήσει καὶ νὰ ἀναπαραγάγει μέρος τοῦ ὑλικοῦ, ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει, στὸ φωτοτυπικὸ μηχάνημα ποὺ ὑπάρχει στὴ βιβλιοθήκη.

Διαθέτει τὰ ἑξῆς τμήματα:

* Συλλογὴ σπάνιων παλιῶν καὶ σύγχρονων λογοτεχνικῶν περιοδικῶν

* Συλλογὴ ποιητικῶν συλλογῶν

* Συλλογὴ ξενόγλωσσων λογοτεχνικῶν περιοδικῶν καὶ βιβλίων, 
               κυρίως στὴ γαλλικὴ γλώσσα.

* Συλλογὴ βιβλίων ποὺ καλύπτει ἀντιπροσωπευτικὰ ὅλο τὸ φάσμα
               τῆς ἀνθρώπινης γνώσης.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ξεκινήσει ἡ αὐτοματοποίηση τοῦ ὑλικοῦ της μὲ τὸ πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηρίωσης τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν. Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ γίνεται σύμφωνα μὲ τὰ διεθνῆ βιβλιοθηκονομικᾶ πρότυπα. Γιὰ τὴν ταξινόμηση χρησιμοποιεῖται τὸ DDC (Dewey Decimal Classification) καὶ γιὰ τὴν καταλογογράφηση τὸ σύστημα AACR2 (Anglo-American cataloging Rules, 2nd edition).

 

Vivliothiki

 

 
Design by infolib
Design by : infolib.